Privacyverklaring Movement Lab

Dit privacy statement is van Movement Lab en is van toepassing op alle producten en activiteiten van Movement Lab en de daarbijbehorende websites www.movementlab.nl en www.fitmethardlopen.nl. In dit statement vind je een toelichting op de persoonsgegevens die Movement Lab van gebruikers verzamelt. Ook lichten we de gebruiker in over zijn of haar rechten met betrekking tot persoonsgegevens. Met dit privacy statement laten we zien dat we voldoen aan de Algemene Wet Persoonsgegevens. Voor meer informatie kan je kijken op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 21 maart 2023


Bedrijfsgegevens en toelichting

Naam: Movement Lab
Adres: Julianastraat 50, 2411CV, Bodegraven
KVK-nummer: 75453169

Je kunt voor vragen of opmerkingen contact met ons opnemen door te mailen naar contact@movementlab.nl.


Persoonsgegevens die Movement Lab verzamelt

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bankrekeningnummer
 • Leeftijd
 • Geslacht (niet verplicht)
 • Leefstijlinformatie (voeding, slaap, tabak- en alcoholgebruik)
 • Antropologische gegevens (gewicht, lengte, lichaamssamenstelling)
 • IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Prestaties op Technogym apparaten
 • Wanneer toestemming gegeven: sommige activiteitsgegevens afkomstig uit wearable
 • Beelden van de ruimtes Kaaspakhuis en The Space


Bijzondere persoonsgegevens die Movement Lab verzamelt

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij jij die actief aan ons verstrekt. We verplichten je dan ook niet om gegevens met ons te delen. Het zou voor kunnen komen dat je gegevens over je gezondheid met ons deelt omdat dat in het belang is van het traject dat Movement Lab met jou doorloopt. Dit is echter nooit verplicht. Denk aan de volgende gegevens:

 • Gezondheidsinformatie (fysieke aandoeningen, blessures, medicijngebruik)


Mochten we deze gegevens van jou hebben, dan waarborgen we de veiligheid daarvan op de manier die te lezen is onder het kopje ‘Veiligheid van je gegevens’.


Doeleinden en rechtsgronden van het verzamelen van persoonsgegevens

Hieronder geven we aan welke doeleinden en rechtsgronden we hebben bepaald voor het verwerken van persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevens zijn er zes grondslagen vastgelegd op basis waarvan bedrijven persoonsgegevens mogen verwerken. Movement Lab maakt gebruik van de volgende vier grondslagen:

1. Op basis van een overeenkomst: voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst tussen Movement Lab en jou is het nodig om persoonsgegevens te verwerken;

2. Op basis van gerechtvaardigd belang: we achten het in jouw belang om deze persoonsgegevens te verwerken. Door rekening te houden met jouw gezondheid, leefstijl en antropologische gegevens verkleinen we de kans op blessures en dat belang schatten we hoger dan jouw privacybelangen omtrent deze onderwerpen;

3. Op basis van toestemming: je hebt ons expliciet toestemming gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken;

4. Op basis van een wettelijke plicht: we moeten deze persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke plicht te voldoen.


De doeleinden van het verzamelen van je persoonsgegevens:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Het maken van training en coaching op maat voor de gezondheidsdoelen die jij hebt
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het bijhouden van je prestaties op onze apparaten, zodat deze in het vervolg zijn afgestemd op jouw lichaam en voorkeuren
 • Je kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • We analyseren je gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • Het waarborgen van een veilig sportklimaat door middel van camera's zodat we in de gaten kunnen houden wat er gebeurt, ook als er geen medewerker van Movement Lab aanwezig is in de ruimte.


Gevolgen van niet verstrekken van persoonsgegevens

Voor sommige persoonsgegevens is het niet verplicht om deze aan ons te verstrekken of om deze juist aan ons te verstrekken. Denk aan informatie rondom jouw leefstijl, je gezondheid en je antropologische gegevens. Dit betekent wel dat wij niet accuraat kunnen inschatten hoe intensief we je in trainingen kunnen belasten. Dit kan mogelijk dan ook vervelende gevolgen hebben waar wij niet verantwoordelijk voor zijn.


Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

Movement Lab zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor we ze verwerken.

Voor persoonsgegevens die we krijgen via onze website geldt een bewaartermijn van 12 maanden.

Persoonsgegevens die we krijgen omdat je bij ons een traject volgt, bewaren we maximaal 24 maanden.

Persoonsgegevens die in onze administratie staan, bewaren we maximaal 10 jaar. Dit in verband met de wettelijke bewaartermijn.

Camerabeelden blijven 7 dagen bewaard in de cloud en worden daarna automatisch verwijderd.


Je rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je die rechten.

 • Recht op inzage: het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van jou in bezit hebben.
 • Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om verzamelde persoonsgegevens te laten wijzigen door Movement Lab.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens door ons te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluitvorming
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: spreekt voor zich.
 • Recht op duidelijke informatie: het recht dat wij je uitleggen wat we doen met je gegevens en waarom.


Persoonsgegevens die worden gedeeld met derden

Het liefst zouden we je persoonsgegevens niet delen, dus we doen dit alleen als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Met de partijen met wie wij samenwerken sluiten we een verwerkersovereenkomst. Hierdoor weten we dat deze partijen ook op een verantwoorde manier met jouw gegevens omgaan. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Hieronder vind je een overzicht van de partijen met wie we persoonsgegevens van jou delen:

Boekhoudsoftware MoneyBird: het sturen van facturen

InBody: het meten van de lichaamssamenstelling

KNAB: betalingen ontvangen

Antagonist: mails versturen en ontvangen

Mailblue: nieuwsbrieven versturen

Trainin: afspraken inplannen en chatten

Phoenix: jou onze website aanbieden en je aanvraag naar ons doorsturen

Technogym: instellen en onthouden van jouw voorkeuren op de apparaten, bijhouden van je voortgang op het gebied van kracht, lichaamssamenstelling, dagelijkse activiteit

Een Veilig Gevoel: de sportruimtes in de gaten kunnen houden wanneer wij daar niet aanwezig zijn om een veilig en net sportklimaat te kunnen aanbieden


Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Cookies

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 


Je kan zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Mijn cookie voorkeuren aanpassen


Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens. Dat doen we op de volgende manieren:

 • Onze website heeft een SSL-certificaat. Dit betekent dat de uitgewisselde gegevens beveiligd en gecodeerd worden.
 • We maken voor al onze accounts en apparaten gebruik van sterke wachtwoorden. We gebruiken nergens dezelfde wachtwoorden voor en genereren wachtwoorden van minimaal acht tekens met willekeurige tekens, (hoofd)letters en cijfers.
 • Onze website draait op geüpdate software.
 • Niemand buiten Movement Lab heeft toegang tot onze gegevens.
 • Waar mogelijk maken we gebruik van tweestaps-verificatie, waardoor je persoonsgegevens nog achter een extra wachtwoord verborgen liggen.
 • De partners met wie we werken tekenen een verwerkersovereenkomst waardoor ze ook akkoord gaan met hoge veiligheidseisen.
 • Encryptie van data
 • Pseudonimiseren van data
 • Controle van erkende autorisaties


Klacht indienen

Heb je een klacht over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Of ben je van mening dat wij iets rondom deze wetgeving niet goed doen. Je hebt de mogelijkheid om deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Toestemming intrekken

Je kunt altijd je toestemming intrekken voor de persoonsgegevens waarvoor je je toestemming hebt gegeven.


Contact of vragen

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via contact@movementlab.nl. Als je de indruk hebt dat we niet op de juiste manier met je gegevens omgaan, waarderen we het enorm als je ons daarvan op de hoogte stelt. Ons doel is om jouw gegevens optimaal te beschermen, dus we gaan er dan gelijk mee aan de slag.